Zateplováním budov se naše firma zabývá již od počátku své činnosti. Po roce 1990 se na našem trhu objevilo množství zahraničních i tuzemských kontaktních zateplovacích systémů. Na základě našich dlouholetých pracovních zkušeností doporučujeme produkty BAUMIT, WEBER, MAXIT.

Kontaktní zateplovací systém - technologický postup

Technologii lze aplikovat na suchý, rovný a pevný podklad. K založení první řady desek slouží soklová lišta v síle dle tloušťky izolace, která se připevní v požadované výši na stěnu do vodováhy. Jednotlivé desky s naneseným tmelem se osadí do lišty na zateplovanou stěnu. Spáry musí být prostřídané a zcela těsné. Dále se provede dodatečné kotvení speciálními plastovými talířovými hmoždinkami.
Po zatvrdnutí lepidla se pak celá stěna obrousí brusným hladítkem. Na takto upravený podklad se nanese zubovým hladítkem tmel, do kterého se s 15 cm přesahy aplikuje armovací tkanina a povrch se poté následně hladkou stranou hladítka vyhladí do roviny. Před natažením omítky se vyhlazená, vyztužená vrstva tmelu natře penetračním nátěrem. Mezi jednotlivými vrstvami je třeba dodržet předepsané technologické přestávky

Výhody zateplování budov

  • Snížená spotřeba energie na vytápění, která zaručuje snížení nákladů na provoz
  • Peníze vložené do zateplení jsou investicí s vysokou mírou návratnosti
  • Odstraňuje tepelné mosty
  • Zkrácení topné sezóny
  • Tepelná izolace objektu se současnou renovací fasády umožňuje exaktní návrh stavebně technických parametrů obvodové konstrukce
  • Odstranění příčiny vzniku výskytu a růstu plísní
  • Lze aplikovat na všechny druhy stavebních konstrukcí

Kontaktujte nás

Stavební firma Šikner spol. s r.o.
Lhotecká 3999
276 01, Mělník – Blata

Tel: 606 637 336
E-mail: stavby@sikner.cz
E-mail: poptavky@sikner.cz