2006

Investor: Fast, s.r.o.

Ke kompletní opravě střechy objektu byla použita pálená krytina, včetně doplňků od firmy Tondach.

Investor: Bytové družstvo Lípa

K zateplení fasády byl použit kontaktní zateplovací systém Baumit (tloušťka polystyrenu 8 cm).
Jako povrchová úprava - škrábaná struktura 1,5 mm.

Investor: pí. Gregorová

Pro opravu střechy byla použita nová střešní pálená krytina od firmy Tondach, okna dodala firma Vekra. Zateplení fasády bylo realizováno kontaktním zateplovacím systémem Baumit. Jako povrchová úprava byla použita škrábaná struktura 2 mm.

Investor: obec Spomyšl

Nejprve jsme provedli sejmutí stávajících vrstev, poté zhutnění a úpravu pláně. Byly vytvořeny podsypy pod zámkovou dlažbou, včetně osazení plastových propustků pod vjezdy. Zámková dlažba byla použita od firmy CS-BETON.

Investor: p. Gregor

Naší snahou při obnově bylo maximálně zachovat množství původních omítek, nesoudržné úseky jsme opravili pomocí vápenné malty. Římsy a plastické prvky byly modelovány a obnovovány podle dochovaných zbytků. Jako fasádní nátěr jsme použili vápennou barvu od firmy Baumit.

Investor: manželé Harmsovi

Úpravy rodinného domu spočívaly především v provedení nové dispozice objektu, které se navenek projevily změnou polohy a velikostí okenních otvorů. Před stávající konstrukci lodžie byla provedena železobetonová předstěna s velkým pásovým oknem, čímž se zvětšil vnitřní obytný prostor prvního patra o plochu lodžie a zároveň se tento prostor prosvětlil. Na jižní straně byl vybudován nový parking pro dva automobily.

V celém domě byly realizovány nové instalace a úpravy povrchů. Fasáda byla provedena kontaktním zateplovacím systémem Baumit Open v tloušťce 10 cm.

Kontaktujte nás

Stavební firma Šikner spol. s r.o.
Lhotecká 3999
276 01, Mělník – Blata

Tel: 606 637 336
E-mail: stavby@sikner.cz
E-mail: poptavky@sikner.cz