2005

Investor: Městský úřad Mělník

Sociální zařízení se nachází na podestě mezi 1 NP a 2 NP. Nová úprava je taková, aby vzniklo samostatně přístupné sociální zařízení pro pedagogy, nová hygienická kabina pro dívky, nové pisoary a zvýšil se počet sprchových koutů a umyvadel.

Projekt je řešen tak, aby byl v souladu s platnou legislativou.

Investor: SBD, ul. Italská 2081, Mělník

Původní fasáda objektu se nacházela v havarijním stavu. Firma musela odstranit kompletně části zbylých omítek. Dále bylo nutné zdivo otryskat "Wapem" pro odstranění nečistot.
Nerovnosti ve fasádě bylo z důvodu dodržení technologického postupu pro lepení polystyrenových desek nejprve nutno srovnat vápenocementovou maltou. Systém zateplení byl použit od certifikované firmy KNAUF.

Investor: Městský úřad Mělník

Fasáda hudební školy se nacházela v tak špatném stavu, že po konzultaci se zástupci z Městského stavebního úřadu a památkáři, byly veškeré omítky odstraněny. Opravit fasádu do původní podoby znamenalo nejprve zajistit kompletní dokumentaci.

Veškeré vápenné omítky jsou použity od úrovně soklu. Na sokl byla použita omítka sanační.
Nátěr fasády byl proveden silikátovou barvou.
Současně jsme zrekonstruovali dřevěné průčelí včetně okrasných prvků.

Investor: p. Štěpánek

Rekonstrukcí rodinného domu vznikla stavba o dvou bytových jednotkách včetně příslušenství a jedné garáži pro motorové vozidlo.
Dům je jednopatrový nepodsklepený.

Investor: p. Myšička

Rodinný domek je navržen jako jednopodlažní samostatně stojící objekt s valbovou střechou.
Stavebně jsou nosné konstrukce řešeny jako zděné z cihelného zdiva POROTHERM 44 P+D, provedené tradiční technologií.

Investor: p. Váňa

Kompletní rekonstrukce fasády a střechy dvougeneračního rodinného domu.

Investor: p. Hořčička

Naše firma realizovala zateplení rodinného domu včetně fasády, dále byla položena zámková dlažba a provedeny terénní úpravy.

Kontaktujte nás

Stavební firma Šikner spol. s r.o.
Lhotecká 3999
276 01, Mělník – Blata

Tel: 606 637 336
E-mail: stavby@sikner.cz
E-mail: poptavky@sikner.cz