2004

Investor: p. Černohorský

Fasáda se nacházela ve velmi špatném stavu. Původní římsy byly zcela zničeny klimatickými podmínkami. Šambrány kolem oken a kazety taktéž. Sokl byl vlivem zemní vlhkosti velmi poškozen, chyběly i části zdiva.

Z celého pláště objektu byl sejmut původní nátěr pomocí vysokotlaké WAP. Následně byly odstraněny veškeré poškozené plochy omítky, které byly zpětně vyplněny vápenocementovou maltou a štukem. Sokl byl ošetřen sanační omítkou BAUMIT.

Vrchní nátěr celého obvodového pláště budovy byl proveden silikonovými barvami BAUMIT.

Investor: Obecní úřad Mšeno

Jedná se o budovu postavenou v roce 1923, tedy krátce po vzniku republiky k povzbuzení českého školství v této oblasti, na hranici se Sudety.
Fasáda a budova je památkově chráněna.
Firma obsadila první místo v soutěži na zhotovitele částkou 2 200 000,- Kč, druhý uchazeč měl cenu o 250 000,- Kč vyšší.
Cena zahrnovala fasádu, kompletní klempířské prvky a nátěry oken a dveří. Generální oprava po více než 70 letech v ploše více než 4 000 m2znamenala pro firmu nutnost zajistit zpracování odborných posudků a rozbor celistvosti stávajících omítek a cihelných detailů. Součástí expertíz byly i sanace částí obvodového zdiva porostlého lišejníkem a plísní z promrzání, protože některé segmenty zdiva jsou v tloušťce jen 30 cm - podkroví a půda. Stejný problém byl u zemní vlhkosti soklu.
Po přípravě a projednání detailů bylo přikročeno k opravě. K očištění letitých nánosů prachu a korozí se osvědčila metoda otryskání fasády tlakovou vodou s tlakem 7 atm, tuto technologii firma s úspěchem používá již několik let.
Sokl byl opatřen 2 cm silným extr. polystyrenem k oddělení vzlínající vlhkosti a spolu s mikroskopickým odvětráním vyřešil letitý problém staveb našich předchůdců.
K stabilizaci povrchů byl použit venkovní fasádní štuk na vrstvu lepidla s vtlačenou perlinkou na nové i stávající jádro. Tato úprava včetně penetrace stávajících jádrových omítek nám umožnila dát záruku na práce i materiál v délce 50 měsíců.
Konečná úprava je nátěr fasádní barvou na bázi silikonu, která byla vybrána a doporučena ve zpracované expertíze a je kompatibilní s použitým štukem, zanechává za sebou jednobarevný barevně stálý povrch.

Investor: p. Chromjak

Jedná se o přízemní nepodsklepený rodinný domek s využitým podkrovím.

Dům je tvořen dvěma obdélníkovými částmi o základních rozměrech 6,6 x 9 m a 6,2 x 3,2 s přistaveným arkýřem na jižní straně domu. Na severní straně je prostor pro přístup k domu a parkovací stání. Zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou ve tvaru T, se štíty na severní, východní a západní straně.

Střešní krytina Bramac Moravská - antracit. Fasáda systém TERRANOVA v barvě přírodní cihlové.

Investor: VOŠ zahradnická a SZaŠ Mělník

Z celého pláště objektu byl sejmut původní zelený nátěr, pomocí vysokotlaké WAP. Dále byly odstraněny veškeré poškozené plochy omítky, které byly zpětně vyplněny vápenocementovou maltou a štukem.

Na více poškozené, avšak soudržné plochy byla použita speciální technologie - systém SAKRET. Jako penetrace byl zvolen univerzální základový nátěr UG. Dále se natahovala armovací malta - Speciál, vyztužená fasádní mřížkou (Perlinka).

Vrchní nátěr celého obvodového pláště budovy o výměře 1860 m2, byl proveden silikonovými barvami SAKRET.

Investor: p. Kolář

Obytný rodinný dům byl navržen jako přízemní, nepodsklepený objekt. Vzhledem k velikosti pozemku a požadavkům investora je veškerý provoz situován v jedné úrovni včetně dvojgaráže.

Dům je založen na obdélníkovém půdorysu s předsunutou garáží čtvercového půdorysu. Obě hmoty jsou zastřešeny valbovou střechou o malém sklonu 18 stupňů s velkými přesahy. Touto kompozicí vznikl příjemný nízký dům s horizontální kompozicí a přiměřeným měřítkem členění fasád (okna, vystupující segmenty zdiva, obložení pásky imitace cihly).

Kontaktujte nás

Stavební firma Šikner spol. s r.o.
Lhotecká 3999
276 01, Mělník – Blata

Tel: 606 637 336
E-mail: stavby@sikner.cz
E-mail: poptavky@sikner.cz