2001

Investor: VOŠ zahradnická a SZaŠ Mělník

Zadáním investora bylo při využití stávající kapacity plochy maximálně zajistit možnost konání přednášek pro 100 žáků, včetně ventilace, topení, ozvučení a interiéru.
Projekt byl při zadání zpracován pouze do úrovně PD ke stavebnímu povolení. Naše firma proto zajistila veškerá potřebná dodatečná měření a zpracování projektu.

Vnitřní úpravy, mimo hlavní stavební výrobu, obsahovaly kompletní klimatizaci včetně chlazení v létě a vytápění v zimním období. K zajištění správné akustiky sálu byly instalovány podhledy se speciální, zvuk pohlcující vrstvou.
Lavice pro posluchače jsou umístěny na stupních, čímž je zajištěn dobrý výhled. Celkový výškový rozdíl je 3 m, takže i poslední řady bezpečně vidí na přednášejícího.
Celý sál je kompletně ozvučen.

Osvětlení bylo řešeno ve spolupráci s investorem jako částečně otevíratelná okna v kombinaci s pevným zasklením.
Konstrukci střechy sálu a stropu tvoří soustava dřev vazníků nad plochou 18 x 9 m.
Investor: Obecní úřad Malý Újezd

V zadání, které bylo jak už v podobných případech bývá, velmi neurčité znamenalo dobře odhadnout cenu. V průběhu prací se některé detaily domlouvaly na místě.
Rekonstrukce o ploše cca 1100m2 znamenala fasádu, kterou zničily předchozí necitlivé úpravy vrátit do původní podoby.
Byly obnoveny svislé prvky a horizontální zvýraznění oken a hlavního vstupu. Celková barevná kombinace se prováděla barvou akronátovou.
Součástí rekonstrukce byly i nové plechy parapetů a rekonstrukce a doplnění soklu kolem budovy.

Kontaktujte nás

Stavební firma Šikner spol. s r.o.
Lhotecká 3999
276 01, Mělník – Blata

Tel: 606 637 336
E-mail: stavby@sikner.cz
E-mail: poptavky@sikner.cz