Nová Zelená úsporám 2013 je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

Naše firma i v loňském roce splnila všechna kritéria Státního fondu životního prostředí a byla zapsána do Seznamu odborných dodavatelů.

 

V případě Vašeho zájmu o získání dotace z tohoto programu postupuje naše stavební firma následujícím způsobem:

 

Nejprve je nutné, abychom udělali přímo na místě prohlídku objektu kvůli posouzení jeho technického stavu a toho, je-li Váš stavební záměr vhodný pro získání dotace.

Dále budeme potřebovat Odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Posudek se skládá ze dvou částí - projektové dokumentace a energetického posudku. Tento posudek si můžete zajistit sami, nebo, v případě Vašeho zájmu, jsme schopni Vám odborného projektanta zajistit.

My na základě vypracovaného odborného posudku projednáme stavební záměr s příslušným stavebním úřadem, zpracujeme krycí list technických parametrů a poté podáme žádost o dotaci.

Fond provede kontrolu doručené žádosti a jejích příloh. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace Vám zrealizujeme stavební záměr dle schváleného odborného posudku.

Po dokončení realizace doložíme Fondu její řádné ukončení. Vyhodnotí-li Fond žádost jako řádně, a v souladu se všemi podmínkami, zrealizovanou, uzavře se žadatelem (s Vámi) Smlouvu o poskytnutí dotace.

Teprve poté Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet, a to nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

Kontaktujte nás

Stavební firma Šikner spol. s r.o.
Lhotecká 3999
276 01, Mělník – Blata

Tel: 606 637 336
E-mail: stavby@sikner.cz
E-mail: poptavky@sikner.cz