Dokončenou stavbu nebo část stavby, jejichž realizace vyžadovala stavební povolení, je možné používat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

 

Kolaudační řízení provádí stejný stavební úřad, který vydal stavební povolení a účastníky řízení jsou stavebník, vlastník stavby, případný uživatel stavby a také vlastník pozemku, na kterém je stavba umístěna (pokud by jeho vlastnické právo bylo kolaudačním řízením dotčeno).

Kolaudační řízení se zahajuje na písemný návrh stavebníka a musí v něm být uveden předpokládaný termín dokončení stavby. Stavební úřad oznámí všem účastníkům termín zahájení řízení, a to nejméně 7 dní před ústním jednáním, které je spojeno s místním šetřením.

Stavební úřad při řízení zkoumá, zda byla stavba provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem a zda byly dodrženy všechny podmínky stanovené ve stavebním povolení a územním rozhodnutí.

V případě, že nebudou zjištěny nedostatky ve skutečném provedení stavby, vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí, kterým povoluje užívání stavby k určenému účelu.

Kontaktujte nás

Stavební firma Šikner spol. s r.o.
Lhotecká 3999
276 01, Mělník – Blata

Tel: 606 637 336
E-mail: stavby@sikner.cz
E-mail: poptavky@sikner.cz